O mnie

                 

Na co dzie? pracuj? w O?rodku Terapeutycznym Szansa w Gorzowie Wielkopolskim.


Terapeut? jestem od roku 1996 i systematycznie  ucz? si? prowadzenia psychoterapii.

W pracy terapeutycznej najbli?sze mi jest podej?cie systemowe
i behawioralno - poznawcze.

Na uwadze mam tak?e  funkcjonowanie cz?owieka pod wzgl?dem biologicznym - tu przydaje mi si? moje wykszta?cenie medyczne.


 Posiadam certyfikaty uprawniajace do prowadzenia psychoterapii:

 specjalisty psychoterapii uzale?nie?,

 psychoterapeuty i doradcy systemowego.


Staram si?  o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


 Nami?tnie czytam ksi??ki.


 

 
Copyright © 2019 psychoterapia Elżbieta Wieczorek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla 1.5 templates